První českomoravská restaurátorská dílna na stroje a přístroje

Studie na zprovoznění parního stroje dolu Vojtěch Příbram pro Hornické muzeum Příbram

Naše společnost se taktéž podílí na přípravě nejrůznějších projektů týkajících se záchrany a provozu technických památek.

V červenci roku 2009 jsme byli osloveni k posouzení možnosti zprovoznit na páru těžní stroj dolu Vojtěch v Příbrami. Na základě tohoto zadání vnikla studie na zprovoznění tohoto stroje. Studie se zabývá nejen nutnými restaurátorskými pracemi na stroji, ale i výpočtem spotřeby páry při rozběhu a následném provozu tohoto parního stroje bez zátěže. Řeší i výstavbu nové parní kontejnerové kotelny, vzhledem k neexistenci původního zdroje a vzhledem k nemožnosti jeho obnovení.
Zrealizováním tohoto projektu by Hornické muzeum Příbram získalo značně unikátní exponát a to tím, že v současné době není v České republice žádny parní stroj srovnatelné velikosti a parametrů ve funkčním stavu a navíc s možným občasným předváděcím provozem přímo na původní médium - páru.