První českomoravská restaurátorská dílna na stroje a přístroje

Parní stroj Škoda Marx v.č. 1551 z roku 1909

Projekt a realizace základu pro parní stroj Škoda Marx

Na jaře roku 2010 jsme připravovali a realizovali fundament pro parní stroj Škoda Marx výrobního čísla 1551 z roku 1909 v plzeňském muzeu Techmania.

Započali jsme výpočtem a vypracováním výkresové dokumentace následované statickým posouzením navrhovaného základu. Vlastní výstavba základu trvala čtyři týdny a její průběh je patrný z fotografií. Nejnáročnějším úkolem bylo přesné vymezení kotevních šroubů stroje a přesná nivelizace celého základu. Posledními úkony byly povrchové úpravy viditelných částí základu a usazení stroje.

Konzultace restaurátorských postupů parního stroje Škoda Marx

Renovaci parního stroje prováděla Škoda power a.s., jejíž pracovníci s námi konzultovali restaurátorské postupy použité při renovaci stroje.