První českomoravská restaurátorská dílna na stroje a přístroje

Parní stroj Pražské akciové strojírny, dříve Ruston a spol. v.č. 1095 z roku 1887 parního mlýna v Telči

Dlouhodobým projektem, kterým se naše dílna zabývá je rekonstrukce parního stroje Ruston a spol, z roku 1887 parního mlýna v Telči. Renovace do plně funkčního stavu je pro velikou náročnost celé zakázky rozdělena do několika etap. Naše dílna realizuje druhou etapu tohoto projektu.

Tento unikátní parní stroj se ale bohužel zachoval ve značně zuboženém stavu. Od zboření strojovny před několika desetiletími ležel stroj v ruinách vystaven nepříznivým vlivům počasí a vandalům. Ve šrotu skončily všechny drahé kovy, téměř všechna ložiska, maznice a dokonce i kuželový odstředivý regulátor otáček. Zbyl zde jen fragment stojanu. Z nízkotlakého rozvodu zbyla jenom šoupátka. Uražená byla také část zadního vedení vysokotlakého válce a kus lanovnice. Z oplechování nezbylo také téměř nic. Všechny dochované ocelové díly jsou napadeny hlubokou důlkovou korozí.

V první etapě byla postavena nová strojovna a vykopány a stabilizovány základy stroje. Exponát bohužel taktéž prošel ne zcela vhodným restaurátorským zásahem, byl celý opískován a natřen bez vytmelení barvou Hammerlite.

Historie

Stroj byl vyroben Pražskou akciovou strojírnou, dříve Ruston a Spol. v roce 1887. Jedná s o ležatý dvouválcový kompaudní stroj s kondenzací. Vysokotlaká část má ventilový Radovanovičův rozvod novějšího typu. V roce 1887 šlo o rok starou novinku (patent z roku 1886). Pohon dvou sedlových ventilů byl zajištěn odvalovacími pákami od excentrů na rozvodové hřídeli. Regulaci zajišťoval kuželový regulátor systému Proell.
Nízkotlaká část má Corllisův rozvod s válcovými šoupátky. Pára odcházela do kondenzace. Kondenzát byl odčerpáván pomocí vývěvy poháněné od zadního vedení nizkotlaké části stroje, umístěné pod podlahou strojovny. Vysokotlaký a nízkotlaký válec jsou spojeny přes litinový přestupník s předehřevem páry.
Mazání stroje zajišťovaly kapací maznice, mazací lis systému Mollerup a zvláštní Michalkovou maznicí se čtyřmi vývody, speciálně používanou továrnou Ruston.
Parní stroj sloužil jako záložní zdroj pro pohon mlýna, aby byl mlýn schopný provozu i za nízkého stavu vody a zajistil si tak statut obchodního mlýna. Parní stroj byl spojen s transmisemi pomocí lanovnic a pěticí lan.
Páru dodával jeden dvou plamencový kotel, ze sousedící kotelny. Ke kotli příslušel třicetimetrový komín, kotel ani komín se však nedochovali.

Renovace

Celý stroj prochází postupně velmi náročnou renovací. Veškeré litinové odlitky jsou kytovány a opatřovány prozatím základními nátěry. Obráběné dílce jsou znovu třískově obráběny případně broušeny pro odstranění stop důlkové koroze a stop po pískováni. Veškerá bronzová ložiska jsou vyráběna nová. Poškozené a chybějící díly jsou buď opravovány případně vyráběny znovu. Chybějící celky jako např. regulátor otáček jsou znovu konstruovány a vypočítávány. Výsledkem celého projektu by měl být plně funkční parní stroj v předváděcím provozu pro návštěvníky parního mlýna.

Renovace - rok 2008 - 2. etapa část 1. - výkresová dokumentace, oprava stávajících dílů, výroba nových

Na počátku bylo třeba věnovat úsilí k opravě veškerých dochovaných dílů stroje. Ze všech odlitků byl odstraněn nevhodný nátěr a byly celkově přetmeleny. Následně byla na vybroušený povrch nanesena základní barva. S provedením finálního krycího nátěru se počítá až v závěru renovace, aby nedošlo k jeho poškození v průběhu prací. Veškeré ocelové součásti a obráběné plochy bylo třeba přebrousit případně obnovit původní povrch třískovým obráběním k odstranění hloubkové koroze a zejména nevhodných povrchů vznikých po celkovém opískování stroje.
Dále byly vyrobeny nové krycí plechy bloků parních válců včetně ozdobných lemovek podle původních vzorů a fotografií. Pod krycí plechy byla taktéž instalována nová tepelmá izolace.
Pod víka obou válců byly vyrobená nová velkoplošná těsnění z ohnivzdorného těsnícího materiálu. Bylo vyrobeno značné množství nového speciálního spojovacího materiálu větších rozměrů soustavy Whitworth.
Dále celkovou opravou prošla hlavní ložiska stroje, byla vyčištěna, doplněna o stavěcí klíny apod. Ložiska ojniční bylo nutno vyrobit z bronzu celé nové, jelikož původní se nedochovala.
Taktéž bylo vyrobeno několik nových odlitků na místo značně poškozených dílců, zejména doplnění chybějící části předního vedení vysokotlakého válce a uštíplý kus lanovnice setrvačníku.
V závěru etapy byl celý stroj dle možností zkompletován a celkově nakonzervován. Po ukončení této etapy bylo možné již s celým strojem volně protáčet.

Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston
Renovace parního stroje Ruston

Renovace - rok 2009 - 2. etapa část 2. - výroba nových dílů vysokotlaké části mimo regulátor otáček a píst

V roce 2009 byla etapa restaurování parního stroje zaměřena na jeho vysokotlakou část. Kompletně byly repasovány ventily, což znamenalo zavaření veškerých prasklin v litině, výrobu uražených a chybějících dílů a v neposlední řadě celkovou repasi dílů dochovaných. Dále byly doplněny chybějící ložiska rozvodové hřídele spolu s miskami na použitý olej a byly dovyrobeny veškeré chybějící části rozvodu. Souběžně se taktéž pokračovalo na dokončení tmelení odlitků a základních nátěrů stroje. Po ukončení etapy byl celý parní stroj důkladně překonzervován.