První českomoravská restaurátorská dílna na stroje a přístroje

Celková renovace a instalace parního stroje Elbertzhagen & Glassner Mahr. Ostrau 1893

V roce 2009 jsme pro Národní Památkový Ústav územní pracoviště Ostrava realizovali první část rozsáhlého projektu kompletní opravy a nové instalace parního stroje s dynamem v kotelně dolu Michal v Ostravě Michálkovicích. Prvotním impulsem k zahájení tohoto projektu byla snaha Narodního památkového ústavu o zrestaurování nevyužitého a rozloženého parního stroje ze sbírek ostravského muzea.
Tento měl být po obnově nově nainstalován jako exponát do budovy bývalé kotelny v areálu NKP dolu Michal. Při prvotním průzkumu stroje byla však zjištěna jeho značná nekompletnost a celkově špatný technický stav vzniklý jeho dlouhodobým uložením na nechráněném místě a povětrnosti. Rázem se zprvu relativně snadný restaurátorský záměr rozrostl o nutnost výroby zcela nových dílů i generální opravu stávajících, zvlášt když výsledkem projektu měl být parní stroj plně funkční.
Z nedochovaných dílů bylo třeba na dřevěný model nově odlít například i poměrně komplikované a velké součásti hlavního rámu a rozvodu páry. Tyto bylo potřeba následně také třískově obrábět a dopasovat na stroj. Nejzajímavějším odlitkem bylo však okrasné víko válce parního stroje z relativně tenkostěnné litiny, které bylo třeba po celé vnější ploše obrobit a sesadit se strojem. Doplněním této pohledové součásti sice parní stroj nezískal na funkčnosti, ale o to víc vynikla dokonalost provedení designu konce 19. století

Součástí projektu bylo i prostorové řešení instalace parního stroje v budově kotelny a výstavba nových betonových fundamentů stroje. Snaha o zobrazení funkčního celku nás vedla k myšlence nalézt k parnímu stroji jako pohonu i vhodný spotřebič nejlépe elektrický generátor nebo dynamo. Shodou okolností se nám ve stejné době podařilo zachránit několik stejnosměrných dynam výroby Siemens - Schuckert z let 1902-3, z nichž jedno (konkrétně výrobního čísla 5) bylo zvoleno jako vhodný doplněk. Dynama pocházela ze zkušebny motorů Bratislavské pobočky továrny Siemens - Schuckert, později BEZ Bratislava, kam byli dodány bezprostředně po vybudování závodu v roce 1902 a kde sloužily až do jeho uzavření v roce 1998.
Spojením těchto dvou exponátů spolu s replikou mramorové rozvodné desky vznikne návštěvníkovi muzea unikátní pohled na závodní elektrocentrálu z prvopočátků elektrifikace. Celé zařízení bude prezentováno ukázkově v provozním stavu, kdy pouze páru jako hnací médium parního stroje nahradí stlačený vzduch. Návštěvník tak spatří celý proces spuštění elektrárny od prvotního otočení regulačním ventilem na vstupu páry (stlačeného vzduchu) až po rozsvícení žárovky na rozvodné desce a nasvětlení celého prostoru parního stroje jeho vlastní silou.

příprava základu parního stroje
příprava základu parního stroje
příprava základu parního stroje
příprava základu parního stroje
příprava základu parního stroje
příprava základu parního stroje
oprava parního stroje
oprava parního stroje
oprava parního stroje
oprava parního stroje
oprava parního stroje
oprava parního stroje
oprava parního stroje
oprava parního stroje
oprava parního stroje
oprava parního stroje
přesun parního stroje
přesun parního stroje
přesun parního stroje
přesun parního stroje
usazení parního stroje
usazení parního stroje
usazení parního stroje
usazení parního stroje
usazení parního stroje
usazení parního stroje
usazení parního stroje
usazení parního stroje
usazení parního stroje
usazení parního stroje
usazení parního stroje
usazení parního stroje
oprava parního stroje
oprava parního stroje
oprava parního stroje
oprava parního stroje
opravené díly parního stroje
opravené díly parního stroje
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
modely dílů na parní stroj
modely dílů na parní stroj
modely dílů na parní stroj
modely dílů na parní stroj
modely dílů na parní stroj
modely dílů na parní stroj
modely dílů na parní stroj
modely dílů na parní stroj
modely dílů na parní stroj
modely dílů na parní stroj
nové díly na parní stroj
nové díly na parní stroj
nové díly na parní stroj
nové díly na parní stroj
nové díly na parní stroj
nové díly na parní stroj
nové díly na parní stroj
nové díly na parní stroj
nové díly na parní stroj
nové díly na parní stroj
nové díly na parní stroj
nové díly na parní stroj
nové díly na parní stroj
nové díly na parní stroj
nové díly na parní stroj
nové díly na parní stroj
nové díly na parní stroj
nové díly na parní stroj
nové díly na parní stroj
nové díly na parní stroj
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner
parní stroj Elbertzhagen & Glassner