První českomoravská restaurátorská dílna na stroje a přístroje

Kompletní renovace stabilního motoru Bratři Paříkové Slavia 7 HP

V průběhu zimy 2010 a prvního pololetí roku 2011 proběhla v dílnách kompletní renovace stabilního motoru Slavia 7 HP. Součástí renovace bylo úplné rozebrání motoru, oprava poškozeného regulátoru otáček, vyčištění a nový lak vlastního motoru. Na to navazovala kompletní oprava podvozku motoru a oprava chladící nádrže.