První českomoravská restaurátorská dílna na stroje a přístroje

Oprava jednoduchého stroje k nabírání a zvedání vody firmy Umrath a spol.

V květnu roku 2009 byly zahájeny práce na restaurování unikátního korečkového čerpadla na vodu žentourového typu firmy Umrath do plně funkčního stavu. Zakázku jsme realizovali pro úřad městske části Brno - Jih.
Zařízení bylo vzhledem k jeho stáří, které předpokládáme na ca 130 let, v poměrně dobrém stavu. Poškozen byl pouze hlavní buben (opravitelně) a zcela chyběl pohonný řetěz s korečky. Celé zařízení bylo vzhledem k jeho dlouhodobému uložení pod širým nebem do značné míry napadeno hloubkovou korozí, a bylo celkově nepohyblivé.

V rámci všech restaurátorských prací byl kladen důraz na co největší možné zachování původních dílů, materiálů a zejména pracovních postupů přičemž nejobtížnějším úkolem bylo šetrné rozebrání celého zařízení bez zbytečného poškození křehkých litinových dílů. Litina stáří přes 100 let bohužel dost často pochází postupným křehnutím a z toho důvodu bylo třeba k veškerým demontážním pracím přistupovat nanejvýš opatrně. Zcela nově byly vyrobeny všechny korečky a taktéž nýtovaný hnací řetěz. Zde jsme vycházeli ze zbytků vylovených ze studny v původní lokalitě. Naše úsílí bylo zakončeno instalací a zkouškou stroje na jeho novém umístění 29.7.2009.
Zařízení je instalováno v odpočinkové zóně na ulici Kšírové v Brně a příležitostně by dle informací objednatele mělo skutečně na animální pohon zásobovat vodou přilehlé jezírko, čímž bylo toto unikátní čerpadlo nejen zachráněno, ale získalo i nový smysl jako funkční exponát.