První českomoravská restaurátorská dílna na stroje a přístroje

Transport parního stroje Ringhoffer v.č. 980 z Lihovaru Kunín

K záchraně parního stroje z technologie býv. Lihovaru v Kuníně bylo přistoupeno vzhledem k bezprostřednímu ohrožení stroje fyzickou likvidací. Z obtížných terénních dispozic (zejména podsklepení celého areálu), vyplynula nutnost provézt demontáž autojeřábem z louky před býv. lihovarem, kde musela být vybudována provizorní komunikace z betonových panelů za účelem zpevnění podkladu. Stroj byl po dílech vyzvednut a odvezen. Nyní je stroj v majetku Muzea Starých Strojů kde v současné době čeká na nové využití.