První českomoravská restaurátorská dílna na stroje a přístroje

Přeprava a instalace parní stacionární lokomobily Wolf VK8

Přesun stacionární parní lokomobily Wolf Magdeburg VK8 z místa původní instalace do budovy bývalé závodní elektrárny v Průmyslovém Muzeu Mladějov.

V letech 2003 - 2004 jsme realizovali přesun stacionární parní lokomobily Wolf Magdeburg typu VK8 z původního umístění (pila Rožďalovice) do nové muzejní lokality - budovy bývalé závodní elektrárny v areálu Průmyslového Muzea Mladějov. Součástí přesunu byly i úpravy prostoru po původní nedochované lokomobile, včetně vytvoření nových základů a usazení stroje.

Demontáž z původní strojovny byla provedena střechou, která byla rozebrána a následně znovu instalována. Vyzvednutí proběhlo po jednotlivých dílech technologie následovně: vlastní celek lokomobily (ca 18t), komora předtopeniště (ca 4t), dýmnice (ca 1t), napájecí a kondenzační soustava (ca 3,5t), el. generátor (ca 2t), následně drobné součásti.


Umístění do nové strojovny muselo být vzhledem ke komplikované konstrukci střechy a velkým vnějším rozměrům budovy provedeno montážním otvorem po provizorně vybudované dvojkolejné stavební železnici na speciálních podvozcích (doprostřed budovy) a následně příčným posunem hlavního celku po ocelových nosnících na nově připravený základ.

Před konečnou instalací muselo být přistoupeno k úpravě základů po původní nedochované lokomobile obdobné velikosti. Byla provedena veškerá výkresová dokumentace včetně zapojení na potrubní i jiné rozvody, tak aby v budoucnu mohl být stroj renovován do plně provozního stavu.