První českomoravská restaurátorská dílna na stroje a přístroje

Transport parní lokomobily Brand & Lhuillier

V roce 2003 proběhla demontáž stacionární parní lokomobily Brand &ů Lhuillier z roku 1904 o celkové hmotnosti ca 6t v areálu býv. velkořeznictví v Hruškách u Hodonína. Silně omezemé prostorové možnosti přístupu do areálu neumožňovaly použití téměř žádné mechanizace. Lokomobila byla z bývalé strojovny vytažena po provizorní válečkové dráze a následně dvorem velkořeznictví převezena na stavební úzkorozchodné drážce, k tomuto účelu specielně zbudované.

V našich dílnách pak následovala renoavace celé lokomobily do historicky věrného, plně provozního stavu.