První českomoravská restaurátorská dílna na stroje a přístroje

Transport soupravy parní orby John Fowler Z7S

Na podzim roku 2005 jsme realizovali transport soupravy parní orby John Fowler Z7S z roku 1912, sestávající z parní oračky typu Z7S, dvou balančních pluhů a přislušenství. Celková hmotnost přepravovaných exponátů činila přibližně šedesát tun.

Transport byl realizován čtyřmi kamiony:
podvalník 50t - parní oračka - nadměrný náklad,
podvalník 30t - pětiradličný pluh - nadměrný náklad
podvalník 30t - čtyřradličný pluh
návěs 24t - ostatní příslušenství.