První českomoravská restaurátorská dílna na stroje a přístroje

Vyproštění důlní lokomotivy Gály Zvolen z oblasti bývalých rudných dolů Dúbrava

Jednalo se o přesun unikátní důlní lokomotivy BDL12 výrobce Gály Zvolen o hmotnosti cca 3 tuny z oblasti bývalých rudných dolů Dúbrava (část Nízkých Tater) do depozitáře Muzea Starých Strojů. Lokomotiva byla umístěna před dávno zrušenou štolou pod hřebenem uprostřed lesů v nadmořské výšce kolem 1600 metrů nad mořem. Terén vzhledem ke sklonovým poměrům naprosto vylučoval použití jakékoliv mechanizace v prvním úseku přesunu. Prvních 200 výškových metrů musel stroj urazit pouze za pomocí lanových zvedáků a provizorních kolejnic. Dále pak již bylo možné využít těžký traktor LKT. Nasledně byla lokomotiva v areálu bývalého dolu naložena a převezena do depozitáře muzea.