První českomoravská restaurátorská dílna na stroje a přístroje

Vytažení a transport plynossacího motoru Körting

V červnu 2006 jsme pro Muzeum starých strojů stěhovali velký plynossací motor ze Slověnického mlýna u Třeboně do depozitáře muzea. Motor se nacházel ve sklepě mlýna a bylo nutné jej kompletně rozebrat a po částech vytáhnout před mlýn, kde už byl možný přístup techniky.

Slavěnický mlýn

Körtingův motor a jeho demontáž

Ve strojovně jsme obejvili plynossací motor i s vyvíječi, dle jeho konstrukčních prvků soudíme, že jde o motor vyrobený před rokem 1900, výrobcem bude pravděpodobně německá strojírna Körting. Výrobní štítek bohužel někdo ukradl.

Körtingův motor ve strojovně
Körtingův motor ve strojovně
Körtingův motor ve strojovně
Körtingův motor ve strojovně
Körtingův motor ve strojovně
Körtingův motor ve strojovně
hlava motoru
hlava motoru
hlava motoru
hlava motoru
kliková hřídel motoru
kliková hřídel motoru
demontáž dílů
demontáž dílů
demontáž dílů
demontáž dílů
vytahování pístu
vytahování pístu
píst je venku
píst je venku
píst je venku
píst je venku
hlava motoru
hlava motoru
půlení setrvačníku
půlení setrvačníku
půlení setrvačníku
půlení setrvačníku
půlení setrvačníku
půlení setrvačníku
půlení setrvačníku
půlení setrvačníku
půlení setrvačníku
půlení setrvačníku
půlení setrvačníku
půlení setrvačníku
půlení setrvačníku
půlení setrvačníku
rozpůlený setrvačník
rozpůlený setrvačník
kliková hřídel s transmisí
kliková hřídel s transmisí
vytahování půlek setrvačníku
vytahování půlek setrvačníku
vytahování půlek setrvačníku
vytahování půlek setrvačníku
vytahování půlek setrvačníku
vytahování půlek setrvačníku
demontáž frémy ze základu
demontáž frémy ze základu
demontáž frémy ze základu
demontáž frémy ze základu
vytahování frémy
vytahování frémy
vytahování frémy
vytahování frémy
vytahování frémy
vytahování frémy
vytahování frémy
vytahování frémy
vytahování frémy
vytahování frémy
motor je venku
motor je venku
motor je venku
motor je venku
prázdný základ
prázdný základ
prázdný základ
prázdný základ
původní vyvíječe plynu
původní vyvíječe plynu

Körtingův motor v depozitáři

Hned druhý den proběhla přeprava všech dílů motoru do depozitáře. Zde budou díly postupně očištěny, nakonzervovány a motor přijde zkompletovat a uložit.