Restaurátorská dílna v oboru historické techniky se specializací na všechny typy parních strojů, lokomobil, stabilních motorů, traktorů, úzkorozchodných železnic, starých obráběcích strojů a přístrojů.

Historie první českomoravské restaurátorské dílny na stroje a přístroje

První českomoravská restaurátorská dílna vznikla na základě původních dílen Ekotechnického muzea Praha a Muzea starých strojů a technologií Brno.

Potřeba vybavené a odborně zdatné restauratorské dílny vznikla záhy po vzniku u obou muzeí, jako nutnost pro restaurování zejména vlastních exponátů. Množící se dotazy a konzulace jiných vlastníků a provozovatelů historické techniky a zejména absence kvalitní restaurátorské dílny v tomto oboru logicky vyústila k prvním zakázkám pro jiné společnosti. Spolupráce obou dílen poté vznikla za účelem rozšírení technických možností a také za účelem využití zkušeností z různých oborů nabytých za léta činnosti obou dílen. Postupné rozšiřování spolupráce vedlo až ke sloučení dílen a vytvoření samostatného subjektu nezávislého na původních muzeích.

Z realizovaných zakázek z poslední doby stojí za to zmínit dlouhodobý projekt celkové rekonstrukce do funkčního stavu parního stroje Ruston & comp. z roku 1887 parního mlýna v Telči, restaurování lisu na mince firmy Vulkan Wien z roku 1919 (tento lis byl jedním z první série dodaných státní mincovně v Kremnici pro ražbu prvních československých mincí těsně po rozpadu Rakouska – Uherska) nebo historické korečkové čerpadlo žentourového typu Firmy Umrath Praha-Bubny pocházející z poloviny devatenáctého století.

Neustálým rozšiřováním dílenského vybavení, získáváním nových spolupracovníků a partnerů a zejména studiem pracovních postupů a dobových materiálů stoupají naše technické i odborné možnosti, které začínají u přesných způsobů restaurátorských pro odstranění koroze a konzervace atd. a končí na poli vysloveně strojírenském pro výrobu chybějících součástí nebo opravu poškozených dílů.

Naší dlouhodobou strategií je uvádět exponáty pokud možno do funkčního stavu, ale tak aby byla co nejvíce zachována jejich původnost a do značné míry i patina a opotřebení vzniklé desítkami let jejich užívaní.

Ukázky našich prací naleznete na stránce s referencemi, zachycující celou škálu realizovaných oprav od renovací malých stabilních motorů až po celkové zrestaurování velkých parních strojů a dalších strojních celků. Věříme, že se Vám naše práce budou líbit zejména pokud se s nimi setkáte na živo v expozici nějakého muzea, nebo soukromé sbírce.